درباره ما

صنایع شیشه ای هلن  با تجربه 15 ساله خود در زمینه تهیه و نصب اجرا و طراحی انواع شیشه های تزئینی شامل بلوک شیشه ای ، تایل شیشه ای فیوز گلاس و انواع شیشه های اسید شور وسند پلاست به طور مستقیم در زمینه تولید و واردات بلوک شیشه ای فعالیت می نماید.

انواع شیشه های تزئینی جهت ساختمانهای اداری ، تجاری و مسکونی

برخی از پروژه های انجام شده توسط این مجموعه عبارتند از:

هتل ارم

هتل شهر

شرکت نفت

فرودگاه امام خمینی

فرودگاه مهرآباد

پروژه های ساختمانی تهران ، کرج،اصفهان ، شیراز و …….

 

مدیر عامل این مجموعه آقای ایمان رهبر

بلوک شیشه ای-تایل شیشه ای-آینه تزئینی-کار سقفی-بین کابینتی-بلوک شیشه ای-تایل شیشه ای-آینه تزئینی-کار سقفی-بین کابینتی-بلوک شیشه ای-تایل شیشه ای-آینه تزئینی-کار سقفی-بین کابینتی-بلوک شیشه ای-تایل شیشه ای-آینه تزئینی-کار سقفی-بین کابینتی-بلوک شیشه ای-تایل شیشه ای-آینه تزئینی-کار سقفی-بین کابینتی-بلوک شیشه ای-تایل شیشه ای-آینه تزئینی-کار سقفی-بین کابینتی

بلوک شیشه ای-تایل شیشه ای-آینه تزئینی-کار سقفی-بین کابینتی-بلوک شیشه ای-تایل شیشه ای-آینه تزئینی-کار سقفی-بین کابینتی-بلوک شیشه ای-تایل شیشه ای-آینه تزئینی-کار سقفی-بین کابینتی-بلوک شیشه ای-تایل شیشه ای-آینه تزئینی-کار سقفی-بین کابینتی-بلوک شیشه ای-تایل شیشه ای-آینه تزئینی-کار سقفی-بین کابینتی-بلوک شیشه ای-تایل شیشه ای-آینه تزئینی-کار سقفی-بین کابینتی

افکار خود را به اشتراک گذارید